חפשו מוצר...

תעשו לעצמכם משהו טוב - כותנה מצרית צפיפות 500-600 בתפירה אישית תוצרת הארץ !

קונים כחול לבן - עם ישראל חי ביחד נעבור גם את זה .

תקנון החנות וביטולי עסקאות

תוכן עניינים

מבוא

• אתר ___www.kingofpuh.com__ ("האתר") המופעל ע"י חברת ____שחר שיווק________ ("______" או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת _____מוצרי בית שמיכות מצעים ועוד_________("המוצר").
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את ______הטובין___________.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
במקרה שמוצר "לא תואם" את רצון הלקוח , תהה ללקוח אפשרות החזרת המוצר תוך 24 שעות מקבלת המוצר .
במקרה וגילה הלקוח "טעות" במוצר ו\או חושב הוא שהמפורט במפרט המוצר "אינו תואם" ו\או "אינו תואם" את המוצר 
תהה ללקוח אפשרות להחזיר את המוצר עד 24 שעות מקבלתו.
"שחר שיווק"  ואתר "מלך הפוך" אינם אחראים לטיב ו\או מפרט המוצר כיוון שמידע זה מגיע מצד היצרן\ספק.
כל טענה תהה אל יצרן\יבואן המוצר .
בכל מקרה של טעות במוצר או הרכב המוצר יוכל הלקוח להחזיר את המוצר ללא עלות עד 24 שעות מיום קבלת המוצר.
ט.ל.ח
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך ____5-14_____ ימי עסקים.
בנוסף 1-2 ימי עסקים להכנת הטובין. בכל רכישה.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח / אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 053-8401100

אחריות ושירות

• האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
•האחריות למוצר א. ניתנת לתקופה של ___בהתאם לתנאי האחריות של המוצר_____ מיום הרכישה.
• בתקופת האחריות תספק החברה ____ע"י יבואן המוצר___________.
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות _____מלך הפוך__. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה : ____או שימוש שגוי\נזק\זדון___________
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
• להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: _____053-8401100_______

אבטחת מידע ופרטיות

•חברת ___שחר שיווק____, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת ____שחר שיווק____ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת __שחר שיווק____ או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה:__שחר שיווק______. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: _____053-8401100 _____ באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה ____.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות

תל אביב-יפו, , תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית .

כל ביטול עסקה יהיה כרוך ב5% מערך העסקה

20 ש"ח דמי  איסוף ואריזה במידה ונשלח  ומידה ולא נשלח לא תהיה עלות.

עלות המשלוח לא תחזור במידה של ביטול , עלות השילוח חזרה בדואר רשום ו\או שליחים בלבד  על מבטל העסקה.

עסקה שאזלה מהמלאי תחשב לדחויה או מבוטלת.

אפשרות ביטול עסקה עד 48 שעות מיום העסקה ע"פ חוק הגנת הצרכן.

פרטיות ובטיחות

אין האתר אחראי על שימוש לא נכון במוצריו , השימוש במוצרים הנמכרים באתר הוא על  אחריות הלקוח בלבד.

פרטי האשראי והתשלום אינם נשמרים באתר , ספק  חיצוני סולק את העסקאות ואנו לא שומרים שום פרטי תשלום.

סיטונאות

במידה ומדובר בעסקה בהנחות עם קופונים מחיר ביטול העסקה יהיה מהמחיר לפני הקופון

אין החזרי סחורה למשווקים וסוחרים מעל כמות של 10 יח' 

אפשרויות תשלום

כרטיס אשראי- Credit / Debit Cards
 פייפל- PAYPAL

– Offline Payments תשלום בטלפון 053-8401100

Shopping Cart
whatsapp דברו איתי בWhatsApp
0
    0
    עגלת הקניות שלי
    העגלה שלך ריקהלרכישה